RSS

ニュース > 経済、企業

タイで新型「マツダ3」発売 83万バーツから

2014年3月19日(水) 01時26分(タイ時間)
タイで新型「マツダ3」発売 83万バーツからnewsclip

タイで新型「マツダ3」発売 83万バーツから

写真提供、Mazda Sales (Thailand) Co., Ltd.
タイで新型「マツダ3」発売 83万バーツからの画像
タイで新型「マツダ3」発売 83万バーツからの画像

特集