RSS

学ぶ > 学ぶニュース

EF EPI英語能力指数2018、日本は49位…英語レベル「低い」

2018年11月5日(月) 16時53分(タイ時間)
EF EPI英語能力指数2018、日本は49位…英語レベル「低い」newsclip

EF EPI英語能力指数2018年版 ランキング

画像出典:イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン
EF EPI英語能力指数2018年版 ランキングの画像
EF EPI英語能力指数2018年版 英語能力レベルの画像
EF EPI英語能力指数2018年版の画像